Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 26.12.2019

Москвадан Акъмесджитке биринджи трен етип кельди. Эв къуруджылыгъыны битирмек ичюн бир кере берильген мадий ярдымны 158 аиле эльде этти. Акъмесджитте незарет-касса процессинде бозувлар тапмакъ ичюн рейд кечирильди. Ак-Мечеть къасабасынынъ сакинлери неге шикяет этелер? Оларнынъ меселелери не вакъыт чезиледжек? Буюк Ялтанынъ кичик сакинлери Янъы йыл арфесинде насыл сюрпризлер ве бахшышлар алдылар?crimea-news.com

Яндекс.Метрика